Guia explicativa DSM-V

El Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (en anglès Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de l'Associació Estatunidenca de Psiquiatria (en anglès American Psychiatric Association, o APA) conté una classificació dels trastorns mentals i proporciona descripcions clares de les categories diagnòstiques, amb la finalitat que els clínics i els investigadors de les ciències de la salut puguin diagnosticar, estudiar i intercanviar informació i tractar els diferents trastorns mentals.

L'edició vigent és la cinquena, DSM-5, publicada el 18 maig 2013.

Aquesta guia preten donar una visió més aclaridora a la part de l'Autisme, fent-la més entenedora per les persones (pares, mestres, voluntaris...) que no tenen coneixements clínics.