Activitats i serveis • Assessorament psicològic a pares.
 • Assessorament i ajuda per les demandes d’ajudes econòmiques: llei de la dependència, discapacitat i ajut de fills a càrrec.
 • Assessorament psicoeducatiu a escoles.
 • Formació especifica i personalitzada, segons les necessitats de la persona.
 • Biblioteca amb bibliografia específica del tema.
 • Servei d’esplai per a nens amb TEA, que paral·lelament funciona com a servei “respir” per als pares.
 • Llistat de terapeutes de la zona i altres professionals no relacionats amb la salut (dentistes, perruquers...) sensibilitzats i amb coneixements del trastorn, capaços d’atendre els infants amb TEA.
 • Edició de material personalitzat (pictogrames, plafons de comunicació, adaptació d’activitats....) per a teràpies domiciliàries.
 • Xerrades divulgatives a la FUB (Fundació Universitària del Bages).
 • Formació de voluntariat.
 • Sortides en família: adaptació del tradicional respir, anant pares i infants junts de cap de setmana, però amb la presència d’educadors a determinades hores perquè els pares puguin fer el seu “respir” tot fomentant les activitats conjuntes quan els educadors no hi són.