Dia Mundial Autisme

El sistema de les Nacions Unides ha celebrat la diversitat al llarg de tota la seva història i ha promogut els drets i el benestar de les persones amb discapacitat, inclosos els nens amb diferències en l'aprenentatge i discapacitat del desenvolupament. El 2008, va entrar en vigor la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, el que va reafirmar el principi fonamental dels drets humans universals per a tothom. El propòsit de la Convenció és "promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i les llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent". Es tracta d'una eina infal·lible per fomentar una societat inclusiva que tingui cura a tots els seus membres i garantir que tots els nens i adults amb autisme puguin portar una vida plena i gratificant.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d'abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme (A / RES / 62/139 ) per posar de relleu la necessitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme, perquè puguin portar una vida plena i gratificant com a part integrant de la societat.