Guia explicativa d'ARASAAC

Aquesta guia preten ser una ajuda per poder orientar-vos
per la web d'ARASAAC, portal aragonès de la comunicació augmentativa i alternativa.