Guia orientativa

  
Portada de la guia

Aquesta guia té la finalitat de poder ajudar les famílies que han rebut el diagnòstic de TEA al seu fill o filla, intentant respondre les inquietuds que sovint es generen quan es passa per aquest procés.

Malgrat el sentiment d’alleujament que es produeix en obtenir una explicació sobre el que li està passant al nostre fill/a, acceptar el diagnòstic rebut per part d’un professional requerirà temps i suposarà un procés dur i ple d’alts i baixos.

Les famílies associades al CR TEA CC reconeixen que aquest procés dur implica essencialment l’acceptació del trastorn que pateix el fill/a, però aquest procés és normal i necessari per al seu futur i el seu bon desenvolupament. D’aquesta manera s’aconsegueix que la resta de familiars i amics aprenguin a conèixer i acceptar l’infant amb autisme, tal i com és.

La guía pot ser també una eina molt interessant i instructiva per als profesionals que tinguin algun tipus de contacte amb aquests nens/es (mestres, pediatres, infermeres, monitors de lleure...).

La podeu trobar al CR TEA CC, a qualsevol de les xerrades que organitzem i a la nostra parada en qualsevol dels actes en què participem (fires, presentacions...).