A través de l'ànima


Un llibre molt emotiu, ple de meravelloses fotografies que il·lustren diferents aspectes i realitats dels nens i nenes amb autisme. L'Abel Vilches, fotògraf i voluntari, va decidir captar les mirades, la solitud, els somriures d'aquests nens, i la complicitat amb els monitors. En total, 80 fotografies, que estan acompanyades de comentaris i reflexions de pares, mares, psicòlegs, professionals i voluntaris, per commemorar els tres anys de l'Esplai TEA, un espai d'oci, entreteniment i aprenentatge especial i diferent, amb nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre Autista.

Amb aquest llibre volem conscienciar i apropar a la gent a aquest ventall tan desconegut i ple de mites. Amb aquesta funció, està dividit en 8 capítols diferents de 10 fotografies cadascun, precedits per una explicació de la psicòloga del centre, Queralt Folch, per tal que comprenguem millor les persones amb TEA. I tot això en tres idiomes: català, castellà i anglès.


Un libro muy emotivo, lleno de maravillosas fotografías que ilustran diferentes aspectos y realidades de los niños y niñas con autismo. Abel Vilches, fotógrafo y voluntario, decidió captar las miradas, la soledad, las sonrisas de estos niños, y la complicidad con los monitores. En total, 80 fotografías, que están acompañadas de comentarios y reflexiones de padres, madres, psicólogos, profesionales y voluntarios, para conmemorar los tres años del "Esplai TEA", un espacio de ocio, entretenimiento i aprendizaje especial y diferente, con niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista.

Con este libro queremos concienciar y acercar a la gente a este abanico tan desconocido y lleno de mitos. Con esta función, está dividido en 8 capítulos diferentes de 10 fotografías cada uno, precedidos por una explicación de la psicóloga del centro, Queralt Folch, para que comprendamos mejor a las personas con TEA. Y todo ello en tres idiomas: catalán, castellano e inglés.


A very moving book, full of wonderful pictures that illustrate different aspects and realities of children with autism. Abel Vilches, photographer and volunteer, decided to attract attention, loneliness, smiles of these children, and involvement with the monitors. In total, 80 pictures , which are accompanied by comments and thoughts of parents, psychologists, professionals and volunteers, to commemorate the three years of the "Esplai TEA"

a special and different leisure, entertainment and learning with children with Autism Spectrum Disorder.

With this book we want to raise awareness and bring people to this range so unknown and full of myths. This feature is divided into eight chapters 10 photos each, preceded by an explanation of the psychologist of the center, Queralt Folch, in order to better understand people with ASD. And all this in three languages: Catalan, Spanish and English .